Տրված երկրաչափական մարմիններից ո՞րն է կոնը: Գտիր Ճիշտ տարբերակը: