Գլանաձև խողովակի 1մ2 -ը ներկելու համար պետք է 100 գ ներկ: Քանի՞ կգ ներկ է պետք 24 սմ տրամագծով 2.4 մ խողովակը ներկելու համար:
 
Պատասխանները կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգ:
 
1. Քանի՞ մ2 է պետք ներկել՝
 
2. Քանի՞ կգ ներկ է պետք՝