Քառակուսին պտտվում է իր 6 սմ երկարությամբ կողմի շուրջ: Որոշիր առաջացած գլանի շառավիղը և բարձրությունը:
 
R=iսմH=iսմ