Ներքևի հարթ պատկերներից ո՞րը կարող է լինել գլանի կողմնային մակերևույթի բացվածք (չափերը կարևոր չեն): Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: