Գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը 414 սմ² է: Կարելի է արդյո՞ք որոշել գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը: Եթե այո, ապա որոշիր: