Հաշվիր \(RNK\) անկյունը և շրջանագծի շառավիղը, եթե \(MN =\)102, և RNO=30°
 
NRO_ir_30_grādi.png
 
RNK=i°
 
\(ON =\)