Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շրջանագծի լար, շառավիղ, տրամագիծ և շոշափող

Բարդություն հեշտ

1
2. Շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն հեշտ

2
3. Շառավիղ, տրամագիծ, լար

Բարդություն հեշտ

4
4. Շրջանագծի հատվածները

Բարդություն հեշտ

1
5. Շրջանագծի տրամագիծ

Բարդություն հեշտ

1
6. Տրամագծի շառավղի և լարի սահմանումներն ու հատկությունները

Բարդություն միջին

3
7. Շրջանագծի լարը

Բարդություն միջին

3
8. Շրջանագծի տրամագիծը

Բարդություն միջին

3
9. Շառավղի և շոշափողի առաջացրած անկյունները

Բարդություն միջին

3
10. Լարի և շոշափողի կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

3
11. Շոշափողի հատվածներ

Բարդություն միջին

3
12. Շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

3
13. Երկու շրջանագծերի ընդհանուր լարը

Բարդություն միջին

4
14. Շրջանագծի տրամագիծ, լար, շոշափող

Բարդություն միջին

3
15. Շրջանագիծ ու շոշափող

Բարդություն միջին

3
16. Կետի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից

Բարդություն միջին

3
17. Պարագծի որոշում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար