Ճիշտ են արդյո՞ք հետևյալ պնդումները:
 
1. Եթե ուղիղը շրջանագծի շոշափողն է, ապա այն ունի շրջանագծի հետ երկու ընդհանուր կետ:
 
2. Եթե ուղիղը շրջանագծի հետ ունի ընդհանուր կետ, ապա այն հանդիսանում է շրջանագծի հատող:
 
3. Ուղիղն ու շրջանագիծը կարող են ունենալ միայն երկու ընդհանուր կետ: