Տրված է \(A\) անկյանը, որի կողմերը շոշափում են \(O\) կենտրոնով և 5.38 սմ շառավղով շրջանագիծը: Հաշվիր \(OA\) հատվածի երկարությունը, եթե A\(=\)60°:
 
Պատասխան՝ \(OA\)\(=\)i սմ