Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Շրջանագծի հատվածները 1Մ.
2. Տրամագծի շառավղի և լարի սահմանումներն ու հատկությունները 3Մ.
3. Շրջանագծի լարը 3Մ.
4. Լարի և շոշափողի կազմած անկյունը 3Մ.
5. Շոշափողի հատվածներ 3Մ.
6. Շրջանագծի շառավիղը 3Մ.