Հաշվիր \(CA\) -ն, եթե \(CD\)\(=\)8 սմ և \(AOD\)\(=\)\(120\)°
4.png
Պատասխան՝ \(CA\)\(=\) սմ: