Taisns.png
 
Տարված է շրջանագծի \(AC\) լարը, որը \(AB\) տրամագծի հետ կազմում է 48°-ի անկյուն: Տրամագծի երկարությունը 18 սմ է: 
 
Որոշիր լարի երկարության մոտավոր արժեքը՝ կլորացնելով պատասխանը մինչև տասնավորը: 
 
Պատասխան՝ AC  սմ: