Կոորդինատների սկզբնակետից դուրս եկող ճառագայթի վրա վերցված է \(A\)13;13 կետը: Որոշիր, թե ի՞նչ անկյուն է \(OA\) -ն կազմում \(Ox\) առանցքի դրական կիսաառանցքի հետ:
 
Պատասխան՝ °