Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Կետի կոորդինատները 1Մ.
2. Շրջանագծի լարի երկարությունը 2Մ.
3. Եռանկյունաչափական առնչությունները 2Մ.
4. Սինուսի/կոսինուսի արժեքը 1Մ.
5. Անկյան տանգենսը/կոտանգենսը 1Մ.