Կիրառիր համապատասխան բերման բանաձևը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ «\(-\)»:
  
Երկրորդ պատուհանում տեղադրիր «\(tg\)» կամ «\(ctg\)»:
  
Երրորդ պատուհանում տեղադրիր անկյան մեծությունը:
  
sin180°119°cos180°119°=iii°