Յուրաքանչյուր տողի առաջին պատուհանում տեղադրիր բութ անկյուն, իսկ երկրորդում՝ սուր անկյուն այնպես, որ ստացվեն ճիշտ հավասարություններ:
 
1. sin° \(=\) cos°=32
 
2. \(-\)cos° \(=\) sin°=22
 
3. \(-\)tg° \(=\) tg°=3