Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Բերման բանաձևի կիրառումը 1Մ.
2. Բերման բանաձև, 90 աստիճան, սինուս/կեսինուս 1Մ.
3. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքների որոշումը 2Մ.
4. Բերման երկու բանաձևերի ընտրությունը 2Մ.
5. Բութ անկյան սինուսի/կոսինուսի որոշումը 4Մ.