Տրված եռանկյունաչափական ֆունկցիայի համար կիրառիր բերման բանաձևը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ «\(-\)»:
  
Երկրորդ պատուհանում տեղադրիր «\(sin\)» կամ «\(cos\)»:
  
Երրորդ պատուհանում պատուհանում տեղադրիր անկյան մեծությունը:
  
cos180°62°=iii°