Գտիր եռանկունաչափական ֆունկցիայի արժեքը:
 
Պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ «\(-\)» նշաններից մեկը:
  
sin135° \(=\) \(A\) 
 
Ընտրիր \(A\)-ի ճիշտ արժեքը: