Տրված եռանկյունաչափական արտահայտությունը փոխարինիր սուր անկյան եռանկյունաչափական արտահայտությամբ:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ «\(-\)» նշաններից մեկը:
  
sin124° \(=\) \(sin\)°