Տրված է, որ tgα=940
 
Հաշվիր այդ անկյան կոսինուսի քառակուսին:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ cos2α=ii