Հայտնի է, որ sinα=722
 
Օգտվելով եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունից գտիր α անկյան կոսինուսի քառակուսին:
 
Կոտորակը մի կրճատիր: 
 
Պատասխան՝ cosα2=ii