Գտիր սուր անկյան կոսինուսը, եթե տրված է այդ անկյան սինուսը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ եթե cosα=2029, ապա sinα=ii