Հետևյալ կետերից ո՞րը չի գտնվում միավոր շրջանագծի վրա: