Ընտրիր այն տարբերակը, որում արտահայտության արժեքը հավասար է 0-ի: