Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Միավոր շրջանագծի վրա չգտնվող կետի ընտրությունը 1Մ.
2. Նույն սուր անկյան սինուսի ու կոսինուսի քառակուսու որոշումը 2Մ.
3. Կոսինուսի քառակուսու որոշումը՝ տանգենսի միջոցով 4Մ.
4. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները 3Մ.
5. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 3Մ.