Տրված են \(ABC\) եռանկյան երեք կողմերի երկարությունները՝                           
\(AB =\)8 սմ, \(AC =\)9 սմ, \(BC =\)10 սմ:
 
Լուծիր եռանկյունը (կոտորակները մի կրճատիր):
 
1. cosA=ii
 
2. cosB=ii
 
3. cosC=ii