Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Խնդիր: Տրված են եռանկյան \(a\), \(b\) կողմերը և դրանցով կազմված \(C\) անկյունը:
 
Պետք է գտնել եռանկյան անհայտ կողմն ու մյուս երկու անկյունները:
 
1Եռանկյան անհայտ կողմը գտնելու համար պետք է կիրառել  թեորեմը:
 
Ըստ այդ թեորեմի՝
 
 
2. Եռանկյան \(B\) անկյունը գտնելու համար կարելի է կիրառել հետևյալ բանաձևը՝
 
 
3. Եռանկյան \(A\) անկյունը գտնելու համար կարելի է կիրառել հետևյալ բանաձևը՝