\(A\) կետի հեռավորությունը կոորդինատների \(O\) սկզբնակետից հավասար է՝ \(AO = \) 7
 
Գտիր \(A\) կետի \(x\) և \(y\) կոորդինատները, եթե \(AO\) հատվածը \(Ox\) դրական կիսաառանցքի հետ կազմում է 49° անկյուն:
 
x=iii°y=iii°