Կոորդինատային հարթության վրա տրված են \(A\) կետի կոորդինատները (տես նկարը):  
 
Որոշիր \(Ox\) դրական կիսաառանցքի և \(OA\) հատվածի կազմած α անկյան աստիճանային չափը:
 
Vienibas_rinkis_04.png
 
Պատասխան՝ α \(=\) °