Լրացրու պնդման ձևակերպումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները):
 
Եռանկյան   նրա   և դրանցով կազմված անկյան   :