Երկու վեկտորների՝ a և b սկալյար արտադրյալ կոչվում է նրանց կազմազմած անկյան կոսինուսի և ... արտադրյալը:
 
Ընտրիր բաց թողնված ճիշտ բառը: