Հաշվիր a և b վեկտորների սկալյար արտադրյալը, եթե a=7, b=8, և դրանց կազմած անկյունը 45° է:
 
Պատասխան՝ ab=ii