Հաշվիր 21 մ, 10 մ, 17 մ կողմերով եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը:
 
Անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը կլորացրու մինչև հազարավորը:
 
Պատասխան՝ \(R =\) մ: