Տրված է \(a\), \(b\), \(c\) կողմերով և \(S\) մակերեսով եռանկյուն:
 
Նշիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: