Հավասարակողմ եռանկյան կողմը 53 դմ է:
 
8oki.png
 
Գտիր արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը: