Հաշվիր 25 սմ կողմով հավասարակողմ եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի տրամագծի հարաբերությունը:
 
Պատասխան՝ SD=i