ks.png
 
Զուգահեռագծի \(AB\) կողմը հավասար է նրա \(BD\) անկյունագծին, որը 40 սմ է: \(AD\) կողմը 64 սմ է:
 
Որոշիր \(B\), \(C\), \(D\) գագաթներով անցնող շրջանագծի շառավիղը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև ամբողջը:
  
R= սմ: