Հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը 363 մ2 է:
 
Գտիր եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը:     
 
Պատասխան՝ R=i մ: