Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Բանաձևի կիրառությունը 1Մ.
2. Տեսական պնդումներ 2Մ.
3. Ճիշտ բանաձևերի ընտրություն 1Մ.
4. Քառակուսու արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 4Մ.
5. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 3Մ.