\(S\)-ը կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսն է,
 
\(P\)-ն նրա հիմքի պարագիծն է,
 
\(a\)-ն նրա հիմքի կողմն է,  
 
\(n\)-ը հիմքի կողմերի թիվն է:   
 
\(h\)-ը պրիզմայի կողմնային կողն է:      
 
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: