Ի՞նչ մեծություն են հաշվում Sլրիվ=2Sհիմք+Sկողմն բանաձևով:                     
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: