Կանոնավոր 5-անկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 720սմ2 է:
 
Որոշիր բուրգի հարթագիծը, եթե նրա հիմքի կողմը 32 սմ է:
 
Պատասխան՝ h=iսմ