Կանոնավոր 7-անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 34 սմ է, իսկ կողմնային կողը՝ 30 սմ:
 
Հաշվիր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկ=iսմ2