Կանոնավոր 12-անկյուն բուրգի կողմը 6 սմ է, իսկ հարթագիծը՝ 6սմ:
 
Որոշիր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկողմն=iսմ2