Կանոնավոր 10-անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 56 սմ է, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 418 սմ2
 
Գտիր պրիզմայի կողմնային կողը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝ H=iսմ