Զուգահեռագծի \(AB\) կողմը հավասար է նրա \(BD\) անկյունագծին, որը 20 սմ է: \(AD\) կողմը 32 սմ է:
 
Որոշիր զուգահեռագծի մակերեսը:
 
SABCD= սմ2