Եռանկյան կողմերը 15 մ, 13 մ, 4 մ են:
 
Հաշվիր եռանկյան ամենամեծ բարձրությունը:
  
1. Եռանկյան ամենամեծ բարձրությունը՝  մ:
 
2. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ: