Եռանկյան կողմերը \(a =\)17 սմ, \(b =\)21 սմ, \(c =\)10 սմ են:
 
Հաշվիր եռանկյան \(c\) կողմին տարված բարձրությունը:
  
Պատասխան՝ \(h =\) սմ