Շեղանկյան \(AB\) կողմը հավասար է նրա \(AC\) անկյունագծին, որը 20 սմ է:
 
Որոշիր շեղանկյան մակերեսը:
 
SABCD=iiսմ2